Mattilbud

Mattilbud

Personvern

Personvern

Personvern

Vi samler ikke noen personlig informasjon. Ikke engang din IP.

Vi samler ikke noen personlig informasjon. Ikke engang din IP.

Eierskap

Eierskap

Eierskap

Mattilbud eies av Tjek Norge AS.

Mattilbud eies av Tjek Norge AS.

Klager

Klager

Klager

Hvis du ønsker å klage, kan du alltid kontakte Datatilsynet i Norge.


Dette er vår juridiske informasjon:


Tjek Norge AS

NO 913 040 309


c/o Econpartner AS
Grundingen 6
0250 Oslo
Norge

Hvis du ønsker å klage, kan du alltid kontakte Datatilsynet i Norge.


Dette er vår juridiske informasjon:


Tjek Norge AS

NO 913 040 309


c/o Econpartner AS
Grundingen 6
0250 Oslo
Norge